Opłaty

Wysokość wynagrodzenia za każdą usługę uzależniona jest od stopnia zawiłości sprawy i koniecznego nakładu pracy. Ceny ustalamy każdorazowo indywidualnie z klientem, przed wykonaniem usługi. Stała pomoc prawna dla przedsiębiorców i osób prawnych rozliczana jest ryczałtowym wynagrodzeniem miesięcznym plus podatek VAT lub według stawki godzinowej, zgodnie z wykupionym pakietem np. 15 godzin, plus podatek VAT.