Prawo cywilne

  • dochodzenie odszkodowań,
  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli,
  • postępowania egzekucyjne,
  • sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym, służebności gruntowe, osobiste, przesyłu,
  • sprawy o odszkodownaia, kary umowne,
  • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego.