Prawo administracyjne

  • sporządzanie wniosków o udzielenie zezwoleń lub koncesji,
  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie prawa administracyjnego,
  • reprezentacja Klienta przed organami i sądami administracyjnymi,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego.